Kód projektu: NFP302030H807

 

Názov projektu: Podpora inovácie spoločnosti Indievisual media, s.r.o. pre vytvorenie priaznivého prostredia a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle

 

Výzva: IROP-PO3-SC31-2016-5 – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).

 

 

Stručný popis projektu:

 

Spoločnosť indievisual media s.r.o. je videoprodukčná spoločnosť z Košíc, zaoberajúca sa výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov. V kultúrnom priemysle pôsobí od roku 2014.

 

Profesionálne štúdio ponúka komplexnú videoprodukciu od vytvorenia scenára až po produkciu, natočenie, postprocessing (strih, color grading – úprava farebných tónov, retuše) a finálne dodanie videa v rôznych formátoch.

 

Zámerom predkladaného projektu je prostredníctvom investície do technické vybavenia  a marketingu  inovovať ponuku spoločnosti o “virtuálnu realitu” a obsadením dvoch novovytvorených miest podporiť zamestnanosť v kultúrnom priemysle a v regióne východného Slovenska.

 

Výška NFP: 94 992,41 Eur